Το αλάτι καθώς και τα τρόφιμα που περιέχουν αλάτι θα πρέπει να αποφεύγονται πριν τη συμπλήρωση του 1ου χρόνου ζωής, καθώς αναπτυξιακά τα νεφρά των βρεφών δεν είναι έτοιμα ώστε να το διαχειριστούν.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *