Πολιτική Απορρήτου

Αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει ανάμεσα σε εσάς, του χρήστη αυτού του ιστότοπου και σε εμάς, της ΦΑΡΜΑΠΡΟ ΕΕ – ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΖΗΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (στο εξής “ΦΑΡΜΑΠΡΟ”), του ιδιοκτήτη και παρόχου αυτής της ιστοσελίδας. Στην ΦΑΡΜΑΠΡΟ λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη το απόρρητο των πληροφοριών σας. Αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει για τη χρήση οποιωνδήποτε δεδομένων που συλλέγονται από εμάς ή που παρέχονται από εσάς όταν χρησιμοποιείται το NukClub.gr.

 

1. Ορισμός όρων σε αυτήν την Πολιτική

α. Στην παρούσα πολιτική απορρήτου χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι όροι:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Συλλογικά όλες οι πληροφορίες που υποβάλετε στην ΦΑΡΜΑΠΡΟ μέσω του ιστότοπου. Ο ορισμός αυτός ενσωματώνει, κατά περίπτωση, τους ορισμούς που προβλέπονται στο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ2016/679- GDPR) , το νόμο 4624/2019, το νόμο 3471/2006 και κάθε άλλη συναφή εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

COOKIES

ένα μικρό αρχείο κειμένου που τοποθετείται στον υπολογιστή σας από αυτόν τον ιστότοπο όταν επισκέπτεστε ορισμένα τμήματα του ιστότοπου ή / και όταν χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου. Λεπτομέρειες σχετικά με τα cookie που χρησιμοποιούνται από αυτόν τον ιστότοπο ορίζονται στην παρακάτω παράγραφο ( cookies ).

ΦΑΡΜΑΠΡΟ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ, NUK Club, NUKCLUB.GR, ΕΜΕΙΣ, ΕΜΑΣ

ΦΑΡΜΑΠΡΟ ΕΕ – ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΖΗΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, εταιρεία που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα με ΑΦΜ 091558167 και έδρα το 3 ΧΛΜ ΕΠ ΟΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ.

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ COOKIES

οι κανονισμοί για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (οδηγία ΕΚ2002/58), όπως τροποποιήθηκε από τους κανονισμούς για την προστασία των δεδομένων και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (Τροποποιητική οδηγία ΕΚ2009/136) και ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το Νόμο 3471/2006.

ΧΡΗΣΤΗΣ, ΕΣΕΙΣ, ΕΣΥ, Ο/Η, ΣΑΣ

κάθε τρίτο πρόσωπο που έχει πρόσβαση στον ιστότοπο και δεν (i) απασχολείται από τη ΦΑΡΜΑΠΡΟ και ενεργεί κατά την άσκηση της δραστηριότητάς του ή (ii) προσλαμβάνεται ως σύμβουλος ή παρέχει με άλλο τρόπο υπηρεσίες στη ΦΑΡΜΑΠΡΟ και την πρόσβαση στον ιστότοπο σε σχέση με την παροχή αυτών Υπηρεσίες.

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ, ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ, ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ο ιστότοπος στον οποίο βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://NukClub.gr και οποιοσδήποτε τομέας/υποτομέας αυτού του ιστότοπου, εκτός και εάν έχει αυτός τους δικούς του όρους και προϋποθέσεις με τους οποίους εξαιρείται ρητά από την παρούσα Πολιτική.

DOMAIN, ΤΟΜΕΑΣ

NukClub.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που καθορίζει γιατί και πώς θα γίνει η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Για τους σκοπούς του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ΕΕ2016/679 (GDPR), η ΦΑΡΜΑΠΡΟ είναι ο “υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων” όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων μέσω αυτού ιστότοπου.

β. Σε αυτήν την πολιτική απορρήτου, εκτός και εάν τα συμφραζόμενα απαιτούν διαφορετική ερμηνεία:

  • Ο ενικός αριθμός περιλαμβάνει τον πληθυντικό και αντιστρόφως.
  • όλες οι παραπομπές αναφέρονται σε αντίστοιχα σημεία αυτής της πολιτικής απορρήτου.
  • οποιαδήποτε αναφορά σε πρόσωπο περιλαμβάνει και νομικά πρόσωπα, όπως εταιρείες, κυβερνητικές οντότητες, καταπιστεύματα και εταιρικές σχέσεις.
  • “Συμπεριλαμβανομένου” σημαίνει “χωρίς περιορισμό”.
  • η αναφορά σε κάθε νόμιμη διάταξη περιλαμβάνει οποιαδήποτε τροποποίηση αυτής.
  • οι επικεφαλίδες και οι υποκατηγορίες δεν αποτελούν μέρος αυτής της πολιτικής απορρήτου.

 

2. Προσωπικά δεδομένα

α. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα και γιατί τα συλλέγουμε;

Τα προσωπικά δεδομένα είναι οποιαδήποτε πληροφορία που μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε ποιοι είστε (π.χ. το πλήρες όνομά σας) ή ένα συνδυασμό στοιχείων ταυτοποίησης, όπως φυσικά χαρακτηριστικά, ψευδώνυμα, επάγγελμα, διεύθυνση κλπ. τα οποία στο σύνολό τους υποδεικνύουν εσάς. Ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων μπορούμε να σας αναγνωρίσουμε είτε από τα ίδια τα δεδομένα είτε από τα δεδομένα σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες που έχουμε ήδη για εσάς (π.χ. τη χώρα ή το λειτουργικό σας σύστημα).

 

β. Ποια δεδομένα συλλέγουμε;

Για την ομαλή λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας και κάθε υπηρεσίας που σας παρέχουμε, ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς τα ακόλουθα δεδομένα, τα οποία περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα:

[1] Όνομα

[2] Φύλο

[3] Στοιχεία επικοινωνίας, όπως διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμοί τηλεφώνου

[4] Δημογραφικές πληροφορίες όπως ταχυδρομικός κώδικας, προτιμήσεις και ενδιαφέροντα

[5] Προσωπικές πληροφορίες όπως ο αριθμός τέκνων και η ημερομηνία γέννησής τους

[6] Διεύθυνση IP (αυτόματα συλλεχθείσα)

[7] Τύπος και έκδοση του προγράμματος περιήγησης στο Web (αυτόματα συλλεχθέν)

[8] Λειτουργικό σύστημα (αυτόματα συλλεχθέν)

[9] Μια λίστα με τις διευθύνσεις URL που αρχίζουν με έναν ιστότοπο παραπομπής, τη δραστηριότητά σας σε αυτόν τον ιστότοπο και τον ιστότοπο στον οποίο μεταβαίνετε (αυτόματα συλλεχθείσα)

 

γ. Πώς αποθηκεύονται τα δεδομένα που συλλέγουμε;

Τα δεδομένα που συλλέγουμε αποθηκεύονται μέσω ασφαλούς πρωτοκόλλου SSL σε μία κρυπτογραφημένη βάση δεδομένων (128 bit) εντός ΕΕ.

 

δ. Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

[1] Θα διατηρήσουμε όλα τα στοιχεία που υποβάλατε έως και 24 μήνες.

[2] Εκτός και εάν είμαστε υποχρεωμένοι ή ο νόμος μας επιτρέπει να το πράξουμε και υπό την επιφύλαξη οποιασδήποτε γνωστοποίησης σε τρίτους οι οποίοι κατονομάζονται ειδικά σε αυτήν την πολιτική, τα δεδομένα σας δεν θα γνωστοποιούνται σε τρίτους. Αυτό περιλαμβάνει τους συνεργάτες μας ή / και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

[3] Όλα τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται με ασφάλεια. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ασφάλεια, ανατρέξτε στην ενότητα “Ασφάλεια & Κρυπτογράφηση”.

[4] Οποιαδήποτε από ή όλα τα παραπάνω στοιχεία ενδέχεται να ζητηθούν από εμάς προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και εμπειρία όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εμάς για τους ακόλουθους σκοπούς:

α) δημιουργία και διατήρηση του προσωπικού σας λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένων όλων των συναφών υπηρεσιών που ζητήσατε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής

β) τιμολόγηση

γ) στοιχεία επικοινωνίας με σκοπό την επικοινωνία, η οποία μπορεί να γίνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική συνομιλία, φαξ ή ταχυδρομείο

δ) τήρηση εσωτερικών αρχείων

ε) βελτίωση των προϊόντων / υπηρεσιών μας.

 

3. Τα δικαιώματά σας

Ο νόμος 4624/2019 ενσωματώνει στην εθνική νομοθεσία την Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και εξασφαλίζει τα δικαιώματα αυτών:

α) Το δικαίωμα ενημέρωσης

Κάθε φυσικό πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα τίθενται υπό επεξεργασία δικαιούται να ενημερώνεται ενδελεχώς για το θεσμικό και νομικό πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής.

β) Το δικαίωμα πρόσβασης

Κάθε φυσικό πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα τίθενται υπό επεξεργασία δικαιούται να ρωτά τον υπεύθυνο επεξεργασίας – και να λαμβάνει απάντηση – για οτιδήποτε αφορά την επεξεργασία αυτή.

γ) Το δικαίωμα διόρθωσης

Κάθε φυσικό πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα τίθενται υπό επεξεργασία δικαιούται να αιτηθεί και να λάβει τη διόρθωση αυτών.

δ) Το δικαίωμα να «ξεχαστείτε»

Κάθε φυσικό πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα τίθενται υπό επεξεργασία δικαιούται να διαγραφεί από οποιαδήποτε βάση δεδομένων, φυσική ή ηλεκτρονική.

Διατηρείτε το δικαίωμά σας να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από τους διακομιστές μας ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, εξαιτίας αυτού μπορεί να καταστεί αδύνατο να συνεχίσουμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, καθώς ορισμένα από αυτά τα δεδομένα είναι απαραίτητα για τη λειτουργία αυτών των υπηρεσιών (π.χ. το όνομά σας, πληροφορίες χρέωσης κλπ.). Εάν συμβεί αυτό, θα σας ειδοποιήσουμε το συντομότερο δυνατό.

ε) Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Κάθε φυσικό πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα τίθενται υπό επεξεργασία δικαιούται να αποκλείσει την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

ζ) Το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων

Κάθε φυσικό πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα τίθενται υπό επεξεργασία δικαιούται να ζητά και να λαμβάνει αντίγραφο των προσωπικών του δεδομένων με σκοπό τη μεταφορά αυτών.

Έχετε το δικαίωμα να μεταφέρετε τα προσωπικά σας δεδομένα από το NUK Club σε άλλο φορέα παροχής υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή. Για να γίνει αυτό, εάν διατηρείτε λογαριασμό στο NUK CLub θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε μαζί μας προκειμένου να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που είτε εσείς έχετε υποβάλει είτε εμείς έχουμε συλλέξει, επικοινωνώντας μαζί μας.

η) Δικαίωμα αντιρρήσεων

Κάθε φυσικό πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα τίθενται υπό επεξεργασία μπορεί να αντιταχθεί σε αυτή.

Συλλέγουμε πληροφορίες που μπορεί να αποτελούν προσωπικά δεδομένα, μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών, προκειμένου να σας παρέχουμε αποτελεσματικές και χωρίς προβλήματα υπηρεσίες (π.χ. επαλήθευση ασφαλείας, γεωγραφική κατανομή, στατιστικά στοιχεία ιστότοπων, κλπ.). Οι ακόλουθες πληροφορίες συλλέγονται από εμάς μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών:

[1] Διεύθυνση IP

[2] Τύπος και έκδοση προγράμματος περιήγησης ιστού

[3] Λειτουργικό σύστημα

[4] Πληροφορίες κινητής συσκευής (IMEI, συντεταγμένες, ταχύτητα, υψόμετρο)

[5] Μια λίστα διευθύνσεων URL που αρχίζει με έναν ιστότοπο παραπομπής, τη δραστηριότητά σας σε αυτόν τον ιστότοπο και τον ιστότοπο στον οποίο μεταβαίνετε μετά την έξοδό σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε σε τυχόν αυτοματοποιημένες διαδικασίες που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο επιλέγοντας μόνο τα αναγκαία λειτουργικά cookies. Εντούτοις, σε ορισμένες περιπτώσεις εξαιτίας αυτού μπορεί να καταστεί αδύνατο να συνεχίσουμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, καθώς ορισμένα από αυτά τα δεδομένα είναι απαραίτητα για τη λειτουργία αυτών των υπηρεσιών. Εάν συμβαίνει αυτό, θα σας ειδοποιήσουμε το συντομότερο δυνατό.

 

4. Οι Υποχρεώσεις σας

[1] Δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας βάσει αυτής της πολιτικής απορρήτου σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. 

[2] Αν οποιοδήποτε δικαστήριο ή αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι οποιαδήποτε διάταξη αυτής της πολιτικής απορρήτου (ή μέρος οποιασδήποτε διάταξης) είναι παράνομη, καταχρηστική ή μη εφαρμόσιμη, η διάταξη αυτή ή η μέρος της διάταξης θα θεωρηθεί διαγραμμένη, στο βαθμό που απαιτείται, και δεν θα επηρεαστεί η εγκυρότητα και η εκτελεστότητα των λοιπών διατάξεων αυτής της πολιτικής απορρήτου.

[3] Εκτός και εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, καμμία καθυστέρηση, ενέργεια ή παράλειψη ενός εκ των μερών κατά την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή έννομης προστασίας, δε θα θεωρείται παραίτηση από αυτό ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή από τα ένδικα μέσα.

[4] Η παρούσα συμφωνία διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με το δίκαιο της Ελλάδος. Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από τη Συμφωνία αυτή υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Ελληνικών δικαστηρίων της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.

 

5. Οι Υποχρεώσεις μας

[1] Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, στοχεύουμε στην αναθεώρηση των διαδικασιών προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειάς σας κάθε 6 μήνες. 

[2] Εφαρμόζουμε διαδικασίες όπως η παρούσα Πολιτική Απορρήτου, οι Όροι και οι Προϋποθέσεις μας, οι διαδικτυακές ειδοποιήσεις χρηστών σε αυτόν τον ιστότοπο, η εκπαίδευση και η λεπτομερής τεκμηρίωση που διασφαλίζουν ότι οι χρήστες, η διοίκηση και τρίτα μέρη επιβεβαιώνουν την κατανόηση της πολιτικής και των διαδικασιών απορρήτου της εταιρείας.

[3] Είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε τις αρχές προστασίας δεδομένων σχετικά με τυχόν παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων εντός 72 ωρών. Σε περίπτωση που αυτό επηρεάσει το λογαριασμό σας ή τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε σε αυτόν τον ιστότοπο, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προτού ειδοποιήσουμε τρίτους.

[4] Οι ιστότοποι και οι σελίδες λογαριασμών που φιλοξενούνται στους διακομιστές μας πρέπει να συμμορφώνονται με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ανεξάρτητα από το αν η πρόσβαση σε αυτά έχει γίνει από το domain μας. Ωστόσο, παρόλο που έχουμε κάνει κάθε εύλογη προσπάθεια για να ενημερώσουμε τους χρήστες μας σχετικά με αυτήν την Πολιτική, ωστόσο δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ούτε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους σε ό,τι αφορά τον χειρισμό των δεδομένων. Μπορείτε πάντα να μας ενημερώσετε για τυχόν παραβιάσεις της Πολιτικής Απορρήτου και θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε το θέμα σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα πολιτική.

 

6. Cookies

Διαβάστε αναλυτικά την Πολιτική Cookies του NukClub.gr, όπως και τα συγκεκριμένα cookies τα οποία χρησιμοποιούμε,  εδώ.

[1] Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να τοποθετήσει και να αποκτήσει πρόσβαση σε ορισμένα cookies στον υπολογιστή σας. Η ΦΑΡΜΑΠΡΟ χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας κατά τη χρήση του ιστότοπου και για τη βελτίωση της γκάμας προϊόντων και υπηρεσιών μας. Επιλέξαμε προσεκτικά αυτά τα cookies και έχουμε λάβει μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι το απόρρητό σας προστατεύεται ανά πάσα στιγμή.

[2] Όλα τα cookies που χρησιμοποιούνται από αυτόν τον ιστότοπο χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους Προστασίας προσωπικών Δεδομένων της Ελλάδος και της ΕΕ.

[3] Προτού ο ιστότοπος τοποθετήσει τα cookies στον υπολογιστή σας, θα παρουσιαστεί μια ειδοποίηση η οποία θα ζητήσει να ορίσετε ποια από αυτά επιθυμείτε να εγκαταστήσετε. Δίνοντας τη συγκατάθεσή σας για την τοποθέτηση cookies, δίνετε τη δυνατότητα στην ΦΑΡΜΑΠΡΟ να σας προσφέρει μια καλύτερη εμπειρία και υπηρεσία. Μπορείτε, εάν το επιθυμείτε, να αρνηθείτε τη συγκατάθεσή σας για την τοποθέτηση των cookies. Ωστόσο, ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου μπορεί να μην λειτουργούν πλήρως ή όπως προβλέπεται.

[4] Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να τοποθετήσει τα ακόλουθα cookie που μπορεί να εμπίπτουν σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες:

Aυστηρώς απαραίτητα cookies

Αυτά είναι τα cookies που απαιτούνται για τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, cookies που σας επιτρέπουν να συνδεθείτε σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας μας, να χρησιμοποιήσετε ένα καλάθι αγορών ή να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες ηλεκτρονικής χρέωσης.

Αναλυτικά /Επιδόσεις cookies Επιτρέπουν σε μας να αναγνωρίσουμε και να μετρήσουμε τον αριθμό των επισκεπτών και να δούμε πώς μετακινούνται οι επισκέπτες γύρω από τον ιστότοπό μας όταν τον χρησιμοποιούν. Αυτό μας βοηθά να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ιστότοπός μας, , διασφαλίζοντας ότι οι χρήστες βρίσκουν εύκολα αυτό που αναζητούν.

Cookies λειτουργικότητας

Αυτά χρησιμοποιούνται για να σας αναγνωρίσουν όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας. Αυτό μας επιτρέπει να προσαρμόζουμε το περιεχόμενό μας για εσάς, να σας υποδεχτούμε με το όνομά σας και να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας (για παράδειγμα, την επιλογή της γλώσσας ή της περιοχής σας).

Cookies τρίτων

Ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου υλοποιούνται από τους συνεργάτες μας για λογαριασμό μας. Αυτοί οι συνεργάτες έχουν ενσωματώσει τις υπηρεσίες τους στον ιστότοπό μας για να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία και ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies για να το κάνουν.

Δοκιμαστικά Cookies

Από καιρούς εις καιρόν δοκιμάζουμε νέα χαρακτηριστικά και κάνουμε μικροαλλαγές στον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται ο ιστότοπος. Όταν δοκιμάζουμε νέες λειτουργίες, αυτά τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διασφαλιστεί ότι δε θα αντιμετωπίσετε σφάλματα ενώ βρίσκεστε στον ιστότοπο, ενώ παράλληλα μας βοηθά να κατανοήσουμε ποιες βελτιστοποιήσεις εκτιμούν οι χρήστες μας περισσότερο.

[5] Μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα cookies από το πρόγραμμα περιήγησής σας. Από προεπιλογή, τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο Internet δέχονται cookies αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο μενού βοήθειας του προγράμματος περιήγησής σας.

[6] Μπορείτε να επιλέξετε να διαγράψετε τα cookies ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, ενδέχεται να χάσετε οποιαδήποτε πληροφορία που σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο πιο γρήγορα και αποτελεσματικά, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των ρυθμίσεων εξατομίκευσης.

[7] Συνιστάται να επιβεβαιώνετε ότι το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο είναι ενημερωμένο και να συμβουλεύεστε τη βοήθεια και τις οδηγίες που παρέχονται από τον προγραμματιστή του προγράμματος περιήγησής σας εάν δεν είστε σίγουροι για την προσαρμογή των ρυθμίσεων απορρήτου.

 

7. Ασφάλεια & Κρυπτογράφηση

Όλα τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και αποθηκεύονται με ασφάλεια μέσω ασφαλούς πρωτοκόλλου SSL (128 bit) σύμφωνα με τις αρχές ισχύοντες νόμους Προστασίας προσωπικών Δεδομένων της Ελλάδος και του γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων (GDPR).

 

8. Άλλοι δικτυακοί τόποι και υπηρεσίες (τρίτων)

[1] Μπορεί, κατά καιρούς, να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες άλλων μερών για την αντιμετώπιση ορισμένων διαδικασιών που απαιτούνται για τη λειτουργία του ιστότοπου. Οι πάροχοι τέτοιων υπηρεσιών έχουν πρόσβαση σε ορισμένα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες αυτής της ιστοσελίδας.

[2] Οποιαδήποτε δεδομένα χρησιμοποιούνται από αυτά τα μέρη χρησιμοποιούνται μόνο στο βαθμό που απαιτείται από αυτά για την εκτέλεση των υπηρεσιών που ζητούμε. Οποιαδήποτε χρήση για άλλους σκοπούς απαγορεύεται αυστηρά. Επιπλέον, τυχόν δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τρίτους θα υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με τους όρους αυτής της Πολιτικής Απορρήτου και σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο περί Προστασίας Δεδομένων της Ελλάδος και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

[3] Αυτός ο ιστότοπος μπορεί, κατά καιρούς, να παρέχει συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σε τέτοιους ιστότοπους και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο αυτών. Αυτή η πολιτική απορρήτου δεν επεκτείνεται στη χρήση τέτοιων ιστοτόπων. Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου ή την δήλωση άλλων ιστοσελίδων πριν τη χρήση τους.

 

9. Μεταφορές εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

[1] Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ενδέχεται να αποθηκεύονται, να υποβάλλονται σε επεξεργασία και να μεταφέρονται σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να συμβεί αν οι διακομιστές μας βρίσκονται σε χώρα εκτός του ΕΟΧ ή ένας από τους παρόχους υπηρεσιών μας βρίσκεται σε χώρα εκτός του ΕΟΧ. Μοιραζόμαστε επίσης πληροφορίες με τους εταίρους μας προκειμένου να σας παρέχουμε αποτελεσματικά τις υπηρεσίες μας, μερικές από τις οποίες μπορεί να βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ. Αυτές οι χώρες ενδέχεται να μην έχουν νόμους προστασίας δεδομένων ισοδύναμους με αυτούς που ισχύουν στον ΕΟΧ.

[2] Εάν μεταφέρουμε δεδομένα εκτός του ΕΟΧ κατ ‘αυτόν τον τρόπο, αυτό θα συμβεί μόνο εφόσον για τη διαβίβαση αυτή έχουν ληφθεί μέτρα εγγυήσεων ουσιαστικά ισοδύναμης προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, με αυτήν που απολαμβάνουν εντός της ΕΕ και σύμφωνα με το Πλαίσιο ασπίδας προστασίας της ΕΕ-ΗΠΑ

 

10. Αλλαγές ιδιοκτησίας και ελέγχου των επιχειρήσεων

[1] Μπορούμε, κατά καιρούς, να επεκτείνουμε ή να μειώσουμε την επιχείρησή μας και αυτό μπορεί να συνεπάγεται την πώληση ή / και τη μεταφορά ελέγχου του συνόλου ή μέρους μετοχών της ΦΑΡΜΑΠΡΟ. Τα δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες θα μεταφερθούν μαζί με την αναλογία της επιχείρησής μας στην οποία αντιστοιχούν και ο νέος ιδιοκτήτης ή ο νέος ελεγκτής θα επιτρέπεται, υπό τους όρους αυτής της πολιτικής απορρήτου, να χρησιμοποιεί τα δεδομένα για τους σκοπούς για τους οποίους μας είχαν παρασχεθεί αρχικά.

[2] Μπορεί επίσης να αποκαλύψουμε δεδομένα, ολικά ή μερικά, σε έναν μελλοντικό αγοραστή της επιχείρησής μας.

[3] Στις παραπάνω περιπτώσεις, θα λάβουμε μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής.

 

11. Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτήν την πολιτική απορρήτου, όπως κρίνουμε απαραίτητο κατά καιρούς ή όπως απαιτείται από το νόμο. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα αναρτώνται αμέσως στον ιστότοπο και θα θεωρηθεί ότι έχετε αποδεχτεί τους όρους της πολιτικής απορρήτου κατά την πρώτη χρήση του ιστοτόπου μετά τις αλλαγές.