Όροι Χρήσης

Οι Όροι αυτοί δημιουργήθηκαν ώστε να διασφαλιστεί ότι θα μπορούμε να συνεχίσουμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες υψηλής ποιότητας τις οποίες έχετε συνηθίσει. Για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τόσο εμείς, όσο και εσείς είστε προστατευμένοι από κάθε σκόπιμη κακή χρήση ή κατάχρηση, με στόχο τη διακοπή μιας ομαλής πελατειακής εμπειρίας.

Εάν υποψιαστούμε ότι παραβίαση αυτής της πολιτικής σχετίζεται με το λογαριασμό σας, θα ειδοποιηθείτε αμέσως στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποβάλατε στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας και θα σας δοθούν 72 ώρες απάντησης για να επιλύσετε το πρόβλημα. Εάν δεν απαντήσετε εσείς ή κάποιος αντιπρόσωπός σας, ενδέχεται να ανασταλεί η λειτουργία του λογαριασμού σας. Οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των Όρων και χωρίς να θίγονται άλλα διαθέσιμα ένδικα μέσα, μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη διακοπή ή αναστολή λογαριασμού χρήστη ή πρόσβαση στις υπηρεσίες χωρίς προειδοποίηση ή ευθύνη, αν η ΦΑΡΜΑΠΡΟ κατά την απόλυτη κρίση της καθορίσει ότι ένας χρήστης έχει εμπλακεί σε πράξεις που δεν επιτρέπονται από την εταιρεία, όπως δηλώνεται στην παρούσα πολιτική.

 

Ορισμός όρων σε αυτήν την Πολιτική

ΦΑΡΜΑΠΡΟ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ, NUK Club, NukClub.GR, ΕΜΕΙΣ, ΕΜΑΣ ΦΑΡΜΑΠΡΟ ΕΕ – ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΖΗΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, εταιρεία που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα με ΑΦΜ 091558167 και έδρα το 3 ΧΛΜ ΕΠ ΟΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ.
NukClub.gr, Ιστοσελίδα, εμείς, εμείς ή μας Ο ιστότοπος και το σύνολο του περιεχομένου του domain NukClub.gr, οποιοσδήποτε υποτομέας (subdomain) ή ενότητα (directory)αυτού, σχετικοί ιστότοποι και εφαρμογές κινητής συσκευής και όλες οι σχετικές υπηρεσίες (οι “Υπηρεσίες NukClub.gr” ή “Υπηρεσίες”).
Χρήστης, εσείς ή ο / η σας Οποιοδήποτε τρίτο μέρος προσέρχεται στον ιστότοπο και (i) δεν απασχολείται από τη ΦΑΡΜΑΠΡΟ και διενεργεί κατά τη διάρκεια της εργασίας του ή (ii) προσλαμβάνεται ως σύμβουλος ή παρέχει με άλλο τρόπο υπηρεσίες στην ΦΑΡΜΑΠΡΟ και πρόσβαση στον ιστότοπο σε σχέση με την παροχή τέτοιου είδους Υπηρεσίες;
Υπηρεσίες ή υπηρεσίες NukClub.gr Όλες οι συναφείς υπηρεσίες σε αυτόν τον ιστότοπο και το περιεχόμενο στο domain NukClub.gr, σε οποιονδήποτε υποτομέα (subdomain) ή ενότητα (directory) αυτού, σχετικούς ιστότοπους και εφαρμογές κινητών συσκευών, πληρωμένες ή όχι,
Πολιτική Η Πολιτική Χρήσης.
Περιεχόμενο (1) οποιαδήποτε πληροφορία, δεδομένα, κείμενο, λογισμικό, κώδικα, σενάρια, μουσική, ήχο, φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο, μηνύματα, ετικέτες, διαδραστικά χαρακτηριστικά ή άλλη πληροφορία που δημοσιεύετε ή ανεβάζετε με οποιονδήποτε τρόπο στις υπηρεσίες μας και (2) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, περιεχόμενο ή δεδομένα που παρέχετε στο NukClub.gr

 

Δεν επιτρέπουμε τα εξής:

α. Πράξεις με αρνητικές επιδράσεις

[1] Αλλοίωση της ακεραιότητας των συστημάτων μας. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει διερεύνηση, σάρωση ή δοκιμή της ευπάθειας οποιουδήποτε συστήματος ή δικτύου που φιλοξενεί τις υπηρεσίες μας.

[2] Παραβίαση, ανάδρομη τεχνική έρευνας ή παρεμποδίση των υπηρεσιών μας, παρακάμπτοντας τυχόν μέτρα ασφάλειας ή ταυτοποίησης ή προσπαθώντας να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις υπηρεσίες, σε συναφή συστήματα, δίκτυα ή δεδομένα.

[3] Τροποποίηση, απενεργοποίηση ή διακύβευση της ακεραιότητας ή της απόδοσης των υπηρεσιών ή των σχετικών συστημάτων, δικτύων ή δεδομένων.

[4] Προσδιορισμός των μεταδόσεων προς ή από τους διακομιστές που εκτελούν τις υπηρεσίες μας.

[5] Προσπάθεια πρόκλησης της υπέρβασης των δυνατοτήτων των υποδομών μας επιβάλλοντας ένα υπερβολικά μεγάλο φορτίο στα συστήματά μας που καταναλώνουν εξαιρετικούς πόρους (επεξεργαστές, μνήμη, χώρο στο δίσκο, εύρος ζώνης κλπ.), Όπως:

Χρησιμοποιώντας “ρομπότ”, “αράχνες”, “αναγνώστες εκτός σύνδεσης” ή άλλα αυτοματοποιημένα συστήματα για να στέλνετε περισσότερα μηνύματα αίτησης στους διακομιστές μας, απ ‘ότι ένας άνθρωπος θα μπορούσε ευλόγως να στείλει την ίδια χρονική περίοδο χρησιμοποιώντας ένα κανονικό πρόγραμμα περιήγησης.

 

β. Αδικοπραξίες

[1] Ψευδή δήλωση στοιχείων που σχετίζονται με εσάς ή συγκάλυψη της προέλευσης οποιουδήποτε περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένης της “πλαστογράφησης”, “ηλεκτρονικού” ψαρέματος, χειρισμού κεφαλίδων ή άλλων αναγνωριστικών, πλαστοπροσωπίας οποιασδήποτε άλλης ή εσφαλμένης υπογραφής οποιασδήποτε χορηγίας ή σύνδεσης με το NukClub.gr ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος).

[2] Χρήση των υπηρεσιών με σκοπό την παραβίαση του ιδιωτικού απορρήτου τρίτων, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης ή της δημοσίευσης ιδιωτικών και εμπιστευτικών πληροφοριών άλλων προσώπων χωρίς τη ρητή τους άδεια, ή της συλλογής προσωπικών πληροφοριών άλλων προσώπων (συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων λογαριασμών ή άλλων πληροφοριών)

[3] Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας για τον εντοπισμό, την παρενόχληση ή την άμεση, συγκεκριμένη απειλή βίας εναντίον άλλων.

[4] Η χρήση των Υπηρεσιών για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό ή κατά παράβαση οποιωνδήποτε νόμων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των νόμων περί δεδομένων, ιδιωτικού απορρήτου και ελέγχου εξαγωγών).

[5] Πρόσβαση ή αναζήτηση οποιουδήποτε μέρους των υπηρεσιών μας με οποιονδήποτε τρόπο εκτός των δεδομένων που είναι διαθέσιμα στο κοινό (για παράδειγμα, η τεχνική του “scraping”).

[6] Χρησιμοποιώντας ετικέτες meta ή οποιοδήποτε άλλο “κρυφό κείμενο” συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων ή των εμπορικών σημάτων του NukClub.gr ή των προμηθευτών του.

 

γ. Ακατάλληλες επικοινωνίες

[1] Χρήση των υπηρεσιών για τη δημιουργία ή την αποστολή ανεπιθύμητων επικοινωνιών, διαφήμισης, αλυσιδωτή αλληλογραφίας ή ανεπιθύμητων μηνυμάτων.

[2] Επικοινωνία με τους χρήστες μας για εμπορικούς σκοπούς, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από το NukClub.gr.

[3] Δυσφήμιση του NukClub.gr ή των συνεργατών, των προμηθευτών ή των συνεργατών μας.

 

δ. Ακατάλληλο περιεχόμενο

Δημοσίευση, φόρτωση, κοινή χρήση, υποβολή ή οποιαδήποτε παροχή περιεχομένου που:

[1] Παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του NukClub.gr ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, του εμπορικού σήματος, του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, του εμπορικού απορρήτου, των ηθικών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων ιδιωτικού απορρήτου ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή του ιδιοκτησιακού ή συμβατικού δικαιώματος.

[2] Δεν έχετε δικαίωμα υποβολής αυτού.

[3] Είναι απατηλό, δόλιο, παράνομο, άσεμνο, δυσφημιστικό, απειλητικό, επιβλαβές για τους ανηλίκους, πορνογραφικό (συμπεριλαμβανομένης της παιδικής πορνογραφίας την οποία θα διαγράψουμε αφού καταγγείλουμε στις Αρχές με σκοπό την επιβολή του Νόμου).

[4] Ενθαρρύνει την παράνομη ή επιθετική συμπεριφορά ή οτιδήποτε άλλο κρίνεται ηθικά ακατάλληλο.

[5] Προσβάλλουν την εθνότητα, την εθνικότητα, τη θρησκεία, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την αναπηρία ή την ιατρική κατάσταση.

[6] Περιέχει ιούς, bots, δούρειους ίππους, χειρόγραφα scripting ή άλλα παρόμοια υλικά.

[7] Προβλέπεται να προκαλέσει την οξεία αντίδραση του κοινού.

[8] Μπορεί με κάθε άλλο τρόπο να προκαλέσει ζημία στο NukClub.gr ή σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.