Αρχικά, μην το πιέσετε, ώστε να μην συνδεθεί η κατανάλωση των φρούτων με αρνητικά συναισθήματα. Τα φρούτα αποτελούν μια κατηγορία τροφίμων με μεγάλη ποικιλία υφών και γεύσεων, οπότε είναι δύσκολο να μην δεχτεί κανένα από αυτά. Προσπαθήστε να προσφέρετε φρούτα με διαφορετικά χρώματα και γεύση (γλυκά, ξινά κλπ.), τροποποιώντας την εάν χρειαστεί κάνοντας ποικίλους συνδυασμούς, πχ μήλο με καρότο. Να θυμάστε, έχει φανεί ότι χρειάζονται ακόμα και 8-10 προσπάθειες για να δεχτεί το βρέφος να καταναλώσει ένα νέο τρόφιμο, ενώ η πραγματική αποδοχή του επιτυγχάνεται αφού εκτεθεί 12-15 φορές σε αυτό. Οπότε, υπομονή και επιμονή!

Leave a Reply