Στην ηλικία των 6-8 εβδομάδων (δηλαδή περίπου στις 40 μέρες) τα βρέφη εμφανίζουν το πρώτο «άλμα ανάπτυξης». Μετά από αυτό το άλμα, κατά το οποίο συμβαίνουν διάφορες αλλαγές τα μωρά αποκτούν κιρκάδιο ρυθμό, δηλαδή αρχίζουν να διαχωρίζουν τη μέρα από τη νύχτα, με αποτέλεσμα να κοιμούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τη νύχτα. Αυτό ισχύει τόσο για τα θηλάζοντα βρέφη, όσο και για τα μη θηλάζοντα.

Leave a Reply