Ιδανικά, το κρέας (λευκό ή/και κόκκινο) καλό είναι να παρέχεται με το κύριο γεύμα τουλάχιστον τις 4 ημέρες της εβδομάδας, ώστε να εξασφαλίζεται η επαρκής πρόσληψη σιδήρου.

Leave a Reply