Κατά την αρχική εισαγωγή στερεών τροφών, ξεκινάμε με 2-3 κουτ.γλυκού σε κάποιο γεύμα, ιδανικά πριν να δώσουμε το γάλα. Στόχος σε αυτό το στάδιο δεν είναι να χορτάσει το βρέφος, αλλά να εξοικειωθεί με τη διαδικασία της σίτισης. Σταδιακά, η ποσότητα του γάλακτος πρέπει να μειώνεται και να αντικαθίσταται από τις στερεές τροφές. Αυτό μπορεί να αντιστοιχεί από 1 κουτ.σούπας αρχικά έως και 6-8 κουτ.σούπας για βρέφη μεγαλύτερης ηλικίας που σιτίζονται αποκλειστικά πλέον με στέρεες τροφές.

Leave a Reply