Με την εισαγωγή στερεών τροφών, το βρέφος μπορεί να ξεκινήσει να πίνει νερό, ιδανικά φιλτραρισμένο νερό βρύσης (εμφιαλωμένο μόνο όταν το νερό βρύσης δεν είναι πόσιμο) και χωρίς να είναι απαραίτητα βρασμένο.

Leave a Reply