Οι θηλάζουσες μπορούν να εμβολιαστούν κανονικά με οποιοδήποτε διαθέσιμο εμβόλιο έναντι της COVID-19

Παραθέτω και την πρόσφατη επικαιροποιημένη (Απρίλιος 2021) οδηγία του ΕΟΔΥ:

«Γενικά, η χορήγηση εμβολίων που δεν ανήκουν στην κατηγορία των ζώντων εξασθενημένων κατά την περίοδο του θηλασμού θεωρείται ασφαλής. Επομένως, οι θηλάζουσες μπορούν να εμβολιάζονται με οποιοδήποτε από τα εγκεκριμένα εμβόλια για την COVID-19.»

Leave a Reply