Η παρακολούθηση της ανάπτυξης ενός παιδιού (βάρος, ύψος, περίμετρος κεφαλής και ΒΜΙ) γίνεται με βάση τις καμπύλες ανάπτυξης, δηλαδή πρότυπα διαγράμματα σωματικής αύξησης που έχουν δημιουργηθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Leave a Reply