Στην αρχή της ειασγωγής του κρέατος στη διατροφή του βρέφους, στόχος είναι το καλύτερο δυνατό μαγείρεμα του κρέατος, ώστε να «σπάσουν» οι ίνες και να γίνει μαλακό, για να αποφευχθεί η παρουσία ινών που μπορεί να δυσκολέψουν το βρέφος στην μάσηση και την κατάποση. Συνεπώς, ιδανικά το κρέας βράζεται σε κατσαρόλα για αρκετή ώρα, καθώς στον ατμομάγειρα ενδείκνυται για μεγαλύτερες ηλικίες βρεφών που μασούν καλύτερα. Ο ατμομάγειρας είναι ιδανικός για το μαγείρεμα των λαχανικών (και των φρούτων στο πρώτο στάδιο εισαγωγής στερεών) καθώς εξασφαλίζει τη διατήρηση της πλειονότητας των θρεπτικών συστατικών των τροφών, σε σύγκριση με το βράσιμο.

Leave a Reply