Στο πρώτο στάδιο της εισαγωγής στερεών τροφών, επιλέγουμε ένα γεύμα γάλακτος που θέλουμε να αντικαταστήσουμε (συνήθως ξεκινάμε με το μεσημεριανό) και δίνουμε στο βρέφος 2-3 κουτ. γλυκού από τη νέα τροφή, συμπληρώνοντας το γεύμα με γάλα. Σταδιακά, στόχος όμως είναι να αυξήσουμε την ποσότητα της στερεής τροφής που του δίνουμε, μέχρι να χορτάσει και να μην χρειάζεται συμπληρωματική χορήγηση γάλακτος.

Leave a Reply