Σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Παιδιάτρων, ακόμα και τα πιο αλλεργιογόνα τρόφιμα θα πρέπει να έχουν εισαχθεί στη διατροφή των βρεφών σίγουρα πριν το 1ο έτος ζωής. Η φράουλα δεν ανήκει στα εξαιρετικά αλλεργιογόνα τρόφιμα (όπως πχ οι ξηροί καρποί), οπότε, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν άλλες ενδείξεις αλλεργιών που να μας προβληματίζουν, μπορεί να εισαχθεί μετά την εισαγωγή των βασικών στερεών (λαχανικά, δημητριακά, κρέας και άλλα φρούτα). Χρειάζεται όμως προσοχή, καθώς λόγω υφής οι φράουλες έχουν αυξημένο κίνδυνο για πνιγμό, οπότε ιδιαίτερα σε ηλικία μικρότερη των 8 μηνών, οι φράουλες, εάν εισαχθούν, πρέπει να είναι καλά πολοτοποιημένες.

Leave a Reply